Suchý
Bindges RieslKab
Novinka
310 Kč

Alkohol: 9,0%, cukr: 45,9 g/l, kyseliny: 7,9...

222
Bindges RieslTr
Novinka
280 Kč

Alkohol: 11,0%, cukr: 7,9 g/l, kyseliny: 7,3...

213
Bindges BrueckenschlagRieslTr
Novinka
310 Kč

Alkohol: 11,5%, cukr: 4,3 g/l, kyseliny: 7,5...

219
Bindges SteffensbergRieslTr
Novinka
420 Kč

Alkohol: 13,0%, cukr: 7,19 g/l, kyseliny: 7,2...

225