Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu výrobků v internetovém obchodě ryzlinkarna.cz. Prodávajícím při nákupech v internetovém obchodě ryzlinkarna.cz je vlastník výrobků a provozovatel internetových stránek ryzlinkarna.cz, společnost Ryzlinkarna s.r.o., IČO: 03421856, DIČ: CZ03421856, se sídlem V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek ryzlinkarna.cz jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je smluvní stranou podnikatel při své podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy s tímto podnikatelem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na takové smluvní vztahy se nevztahují tyto obchodní podmínky.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, anebo jiný typ smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající resp. dodavatel.

Prodávající resp. dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti a výrobky nakupuje za jiným účelem, než podnikání s těmito výrobky.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem podnikání s těmito výrobky.

Návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží nebo služeb v internetové prodejně ryzlinkarna.cz. Před odesláním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na Všeobecné obchodní podmínky této internetové prodejny. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit a odesláním objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Zákazník odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku nákupu v internetovém obchodě ryzlinkarna.cz.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (potvrzení objednávky) kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývající z této kupní smlouvy.

 

Platební podmínky

Ceny uvedené na stránkách ryzlinkarna.cz jsou určeny primárně pro spotřebitele (jde o maloobchodní ceny včetně DPH). Pro případ velkoobchodního odběru podnikatelem za účelem podnikání s těmito výrobky může prodávající na žádost kupujícího stanovit individuální ceny. Pro objednávky s podnikatelským účelem proto kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@ryzlinkarna.cz. Ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené na stránkách ryzlinkarna.cz

Jako poplatek za dopravu prostřednictvím přepravní služby bude kupujícímu účtováno 70 Kč včetně DPH za každou objednávku  pod 1000 korun. Od 1000 korun je doprava zdarma. Pro další podmínky dopravy zboží viz bod 4 níže.

Jako způsob platby nabízí prodávající čtyři možnosti:

  •  Bankovní převod
  •  Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zboží od MESSENGER
  • Platební karty

Číslo účtu prodávajícího u Fio banka: 2600669639/2010
Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky (najdete v potvrzení objednávky).

 

Dodací podmínky

Jako způsob dodání může kupující zvolit služby společnosti ZÁSILKOVNA (dále jen „přepravce“). Zboží lze vyzvednout v jednom z mnoha výdejních míst po celé ČR nebo si zvolit službu Zásilkovna HD s dodáním na adresu kupujícího. Podmínky dodání zboží po předání přepravci se řídí obchodními podmínkami přepravce. Proto níže uvedené podrobnosti podmínek přepravy nepředstavují jejich úplný výčet, mají pouze informativní charakter. S podmínkami přepravy se lze detailně seznámit na internetových stránkách přepravce www.zasilkovna.cz.

Dodací lhůta po potvrzení objednávky se obvykle pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Po potvrzení objednávky bude kupující dostávat e-mailové zprávy o aktuálním stavu objednávky. Brzké doručení lze očekávat po obdržení zprávy “Odesláno”, což znamená, že zboží bylo předáno přepravci. Zásilka bývá běžně doručena do 17:00 následující pracovní den.

 

Odstoupení od smlouvy a odpovědnost za vady zboží

Kupující má možnost zrušit objednávku před odesláním zásilky bez pokuty a uvedení důvodů. Zrušení objednávky je nutné provést prostřednictvím e-mailu info@ryzlinkarna.cz nebo telefonu 606 892 653.

Kupující - spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jednostranně odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. K urychlení vrácení uhrazené částky spotřebiteli musí být splněny následující podmínky:

  • Do konce 14 denní lhůty spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu formou dopisu na adresu Ryzlinkárna s.r.o., V dolině 1515/1b, 101, Praha 10, anebo e-mailu na mimo jiné s uvedením čísla objednávky a poštovní adresy pro vrácení uhrazené částky (V případě odstoupeni od smlouvy peníze budou vraceny do 14 dní) za zboží resp. číslo bankovního účtu.
  • Spotřebitel zajistí vrácení zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu po oznámení o odstoupení na předem domluveném místě. Zboží doporučujeme pojistit a zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
  • Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
  • K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a pokud možno v původním obalu.

Pokud zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou (zejména proto, že má nějakou vadu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, nebo odstoupením od smlouvy. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

 

Závěrečná ustanovení

Společnost Ryzlinkárna s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny a ročníky nabízených vín podle aktuální nabídky. Společnost Ryzlinkárna s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 15.4.2016

Zpět do obchodu